Geriatrik > Konfusion

Konfusion (delirium)

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Viktiga allmäna omvårdnadsråd

 • [Sömn och dygnsrytm viktigt
  • Ljus och mobilisering på dagen, mörkt och lugnt på natten, ev. insomningstablett.
  • Underlätta för patienten genom tydlig klocka och kalender, påminn om namn m.m.
 • Social interaktion/trygghet – personal och närstående
 • Kontroll av mat och vätska.

Övrigt

 • Gå igenom läkemedel, försök sätt ut sederande.
 • Utred eventuella somatiska orsaker samt åtgärda dessa.
 • Vid psykos – Haloperidol eller risperidon.
 • Kolinesterashämmare har använts i dessa fall, det finns dock ingen evidens för att nyinsättning har effekt vid konfusion.]

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Konfusion/Konfusion__delirium_ Filename: Behandling.html ChapterId: 1645 SectionId: ChapterGroupId: 2510