Geriatrik > Konfusion

Konfusion (delirium)

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

[Anamnes

 • Somatiska symptom - Infektionstecken? Neurologiska symptom?
 • Symptomdebut och symptomutveckling - Delirium akut medan symptom vid demenssjukdomar utvecklas över tid.
 • Utlösande faktor så som somatisk sjukdom (t.ex. infektion, neurologisk) eller miljöombyte?
 • Aktuell medicinering - Eventuella medicinjusteringar?
 • Alkohol/missbruk - Delirium tremens?
 • Sömnproblematik?
 • Depressivitet och suicidriskbedömning.
 • MMT och MINI - Kan göras inom psykiatrin efter det att somatiska sjukdomar uteslutits. Värdefullt för att gradera den kognitiva funktionen och för att utesluta annan psykiatrisk diagnos.
Ofta värdefullt att även tala med anhöriga. ]

[Status

Klinisk kemi

 • CRP / temp - Infektion?
 • Blodstatus
 • Leverprover
 • Elstatus och kreatinin - T.ex. kan hyperkalcemi orsaka konfusion.
 • TSH
 • P-glukos
 • U-sticka

Bilddiagnostik

[Att tänka på

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Konfusion/Konfusion__delirium_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1645 SectionId: ChapterGroupId: 2510