Geriatrik > Konfusion

Konfusion (delirium)

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

 • Hög ålder - Hjärnan har då en nedsatt förmåga att kompensera för påfrestningar.
 • [Febril infektion - T.ex. Pneumoni eller febril UVI. Det finns nya svenska forskningsstudier som visade att det inte finns något direkt påtagligt samband mellan urinvägsinfektioner och förvirring hos äldre. Vid afebril UVI är det därför viktigt att utesluta andra orsaker till konfusion.]
 • [Depression och ångest.]
 • Malnutrition och elektrolytrubbningar.
 • [Cirkulationsstörningar (hjärtsvikt, anemi etc.)
  • Hjärtsvikt → Dålig cerebral genomblödning → Utlöser konfusionsattacker.]
 • Urinstämma och förstoppning.
 • Läkemedelspåverkan
  • [[Diazepam (bensodiazepin), zopiklon], propiomazin (antihistamin/neuroleptika), tramadol (opiat) och tolterodin (antikolinergikum) är kända orsaker till konfusion framförallt hos äldre.]
 • [Större kirurgi / trauma / Smärta - Postoperativt delirium uppstår troligen till följd av läkemedel, bakomliggande sjukdom och dålig sömn. Särskilt vanligt vid skalltrauma och höftfrakturer.]
 • [Alkohol (Se → Delirium tremens)]
PLUFS - Minnesregel som kan användas för att komma ihåg viktiga akutgeriatriska tillstånd. Pneumoni, Läkemedel, UVI, förstoppning och smärta

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Konfusion/Konfusion__delirium_ Filename: Etiologi.html ChapterId: 1645 SectionId: ChapterGroupId: 2510