Geriatrik > Konfusion

Konfusion (delirium)

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

  • Fallskador (6 gånger ökad risk) - Frakturer, skallskador etc. Fall är en av anledningarna till att patienter som drabbas av delirium ofta har längre vårdtid och ökad dödlighet.

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Konfusion/Konfusion__delirium_ Filename: Komplikationer.html ChapterId: 1645 SectionId: ChapterGroupId: 2510