Geriatrik > Konfusion

Konfusion (delirium)

Översikt

Konfusion (delirium) är ett akut insättande förvirringstillstånd som karaktäriseras av ett snabbt insjuknande med en symptombild som fluktuerar över dygnet (ofta värre på natten). De vanligaste symptomen innefattar kognitiv påverkan med psykotiska inslag (vanföreställningar, hallucinationer), förvirring, ångest, agitation samt störd sömn-/vakenhetscykel. Observera att konfusion inte är en sjukdom i sig utan det är en symptombild utlöst av annan bakomliggande sjukdom eller påfrestning så som operation, febril infektion, störd sömn, miljöombyte, smärta och läkemedel. Tillståndet drabbar framförallt äldre då de har nedsatt förmåga att kompensera för påfrestningar på hjärnan.

Bra film om konfusion (7:39 min)

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Konfusion/Konfusion__delirium_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 1645 SectionId: ChapterGroupId: 2510