Geriatrik > Konfusion

Konfusion (delirium)

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

 • [Delirium brukar pågå under timmar-dagar och karaktäriseras av ett snabbt insjuknande med en symptombild som fluktuerar över dygnet (ofta värre på natten).
 • Hyperaktiv delirium
  • Utåtagerande med starka känsloyttringar eller känsloväxlingar.
  • Osammanhängande tal
  • Uttalat splittrad tankeverksamhet.
  • Personlighetsförändring
  • Vanföreställningar - Differentiera mot psykos.
  • Illusioner och hallucinationer.
  • Förvirring - Bristande orientering i tid, rum, person och sammanhang.
 • Hypoaktiv delirium - Differentiera mot demens och depression
  • Dåsig
  • Likgiltig och/eller apatisk.
  • Förvirrad
 • Blandform - Växlar mellan hyperaktiv och hypoaktiv delirium.]

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Konfusion/Konfusion__delirium_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1645 SectionId: ChapterGroupId: 2510