Geriatrik > LUTS och inkontinens

LUTS

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

  • > 60% av männen > 50 år
  • Incidensen ökar med stigande ålder
  • 10% av den vuxna befolkningen har inkontinensproblem

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/LUTS_och_inkontinens/LUTS Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 1082 SectionId: ChapterGroupId: 156