Geriatrik > LUTS och inkontinens

Urininkontinens

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

  • Prevalens kvinnor 80 år: 25 %. Lägre hos män.
  • Prevalens: ca 12 % bland unga kvinnor.
  • Prevalens överaktiv blåsa: ca 5 %. Hos kvinnor över 40 år: 16 %

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/LUTS_och_inkontinens/Urininkontinens Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 1105 SectionId: ChapterGroupId: 156