Geriatrik > LUTS och inkontinens

Urininkontinens

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

 • Åldrande
 • Läkemedel som diuretika, hypnotika (vaknar inte fast man borde)
 • Sjukdomar i nervsystemet som stroke, demens, MS
 • Tidigare graviditet – Tänjer ut bäckenbottenmuskulaturen
 • Tarmens funktioner – Fekalom hindrar urintransport

Ansträngningsinkontinens

 • Bristande stöd under urinröret, pubouretrala ligamenten uttöjda - Svaghet i muskler eller ligament, t.ex. efter barnafödande.
 • Intrinsic Sphincter Deficiency (ISD) åldrat, stelt urinrör
 • Komplikation efter prostatakirurgi

Trängningsinkontinens

 • [Överaktiv blåsa av okänd anledning
 • BPH - Avflödeshinder kan ge ofrivilliga sammandragningar av detrusorn, kallas obstruktiv detrusorinstabilitet och är den vanligaste orsaken till trängningsinkontinens
 • Ofta okänd orsak
 • Ålderrelaterade vävnadsförändringar som börjar i olika åldrar
  • kvinnor från ca 40 år - östrogenbrist påverkar
  • män från ca 70 år
 • UVI
 • Konkrement
 • Tumörer i urinvägar eller inre genitalia, t.ex. myom som trycker på urinvägarna
 • Neurogen störning - T.ex. stroke]

Överrinningsinkontinens

 • Avflödeshinder, t.ex. BPH

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/LUTS_och_inkontinens/Urininkontinens Filename: Etiologi.html ChapterId: 1105 SectionId: ChapterGroupId: 156