Geriatrik > Osteoporos

Osteoporos

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Indikation för osteoporosbehandling

Indikation för behandling med calcium och D-vitamin

Behandling

[Icke-farmakologiska åtgärder

 • Fallprevention
  • Träning av muskelstyrka och balans
  • Minimera fallrisker
  • Nedtrappning/utsättande av sederande medicinering
  • Synkontroll
 • Rökstopp
 • Minska alkoholkonsumtion
 • Undvik kortisonbehandling
 • Kost - Tillräcklig näring]

Farmakologisk behandling

 • [Förstahandsval: Bisfosfonater + calcium och D-vitamin]
  • [Bisfosfonat - Alendronat (veckotablett) eller zoledronsyra (iv 1/år). Zoledronsyra rekommenderas vid nedsatt kognition, sväljningssvårigheter eller malabsorbtion]
  • Vanligt med GI-biverkningar vid po och influensaliknande symtom vid iv
  • Ska ha kreatininclearance > 35 ml/min
  • Överväg utsättning efter 3-5 år, ger liten ökad effekt och kan öka risk för höftfraktur
 • Andrahandsval
  • [RANK-ligand-hämmare (Antikropp): denosumab/Prolia®]
  • Selektiv östrogenreceptormodulator (SERM) - Endast kvinnor
  • Anabola läkemedel – PTH-analoger
  • Kalcipos-D Forte: 500 mg kalcium + 800 IE D-vitamin (endast kvinnor)
  • Östrogen – Endast kvinnor. Halverar frakturrisk men har biverkningar i form av ökad risk för bröstcancer och tromboser.
 • Vid kortisonbehandling
Farmakologisk behandling syftar antingen till att inhibera osteoklaster s.k. antiresorptiv behandlng (t.ex. bisfosfonater) eller stimulering av osteoblaster s.k. anabol behandling (t.ex. PTH)

Komplikationer

Uppföljning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Osteoporos_/Osteoporos Filename: Behandling.html ChapterId: 1246 SectionId: ChapterGroupId: 113