Geriatrik > Osteoporos

Osteoporos

Översikt

Definitioner

  • [[Osteopeni - Bentäthet mellan T-score -1 och -2,5 SD]
  • Osteoporos - Minskad mängd normalt sammansatt ben med minskad hållfasthet vilket leder till ökad risk för frakturer. Bentäthet under T-score < -2,5 SD
  • Manifest osteoporos - Bentäthet under T-score < -2,5 SD + fragilitetsfraktur]
Osteoporos kan definieras som en förhöjd frakturrisk snarare än som en sjukdom

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Indikation för osteoporosbehandling

Indikation för behandling med calcium och D-vitamin

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Osteoporos_/Osteoporos Filename: Definitioner.html ChapterId: 1246 SectionId: ChapterGroupId: 113