Geriatrik > Osteoporos

Osteoporos

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

[Indikation för osteoporosutredning

 • Tidigare fragilitetsfrakturer - Framförallt kotkompression eller lågenergifrakturer på patienter > 50 år
 • Över 15 % risk för ostoporosfraktur inom 10 år enligt FRAX
 • Kortisonbehandling i mer än 3 månader]
Utred endast om patienten kan tänka sig behandling

Anamnes

 • [”FRAX tool” - Beräknar 10-årsrisken för fragilitetsfraktur utifrån ett frågeformulär. Modellen tar hänsyn till en mängd faktorer så som ålder, kön, andra sjukdomar, läkemedel, tidigare frakturer m.m (Se → FRAX-tool)
 • Längdminskning - Fråga om längd som ung. Skillnad på > 3 cm talar för kotkompression

Klinisk kemi

Bilddiagnostik

 • [Dual X-ray Absorbtiometry (DXA) - Röntgenundersökning för att mäta bentäthet. Vanliga mätställen är höft, ländrygg och distala radius
  • Bone mineral density (BMD) - DXA ger ett värde av benmineraltätheten vilket anges i g/cm2.
  • T-score - Antalet standardavvikelser (SD) från medelvärdet i en normalfördelad ung könsmatchad population. T-score < -2,5 i något av mätställena → Osteoporos
  • Z-score - Som T-score men populationen är även åldersmatchad
 • Röntgen bröst och ländrygg]

Indikation för osteoporosbehandling

Indikation för behandling med calcium och D-vitamin

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Osteoporos_/Osteoporos Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1246 SectionId: ChapterGroupId: 113