Geriatrik > Osteoporos

Osteoporos

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Osteoporos

  • Prevalens kvinnor:
    • 55 år: 10 %
    • 65 år: 35 %
    • 75 år: 35 %
    • 85 år: 35 %

Fragilitetsfraktur

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Indikation för osteoporosbehandling

Indikation för behandling med calcium och D-vitamin

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Osteoporos_/Osteoporos Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 1246 SectionId: ChapterGroupId: 113