Geriatrik > Osteoporos

Osteoporos

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Indikation för osteoporosbehandling

Indikation för behandling med calcium och D-vitamin

  • Uppmätt brist eller
  • Samtidig osteoporosbehandling med t.ex. bisfosfonat eller
  • Samtidig peroral kortisonbehandling eller
  • Institutionsboende patienter > 80 år

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Osteoporos_/Osteoporos Filename: Indikation_for_behandling_med_calcium_och_D-vitamin.html ChapterId: 1246 SectionId: ChapterGroupId: 113