Geriatrik > Osteoporos

Osteoporos

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Indikation för osteoporosbehandling

Man behandlar ökad risk för fraktur, inte låg bentäthet i sig självt.

  • Vid låg bentäthet (T-score < -2,0) och tidigare osteoporosrelaterad fraktur eller FRAX > 30 % eller
  • Vid låg bentäthet (T-score < -2,5) och minst en annan stark riskfaktor eller två svaga eller
  • Hos äldre kvinnor med multipla kotkompressioner även utan bentäthetsmätning

Indikation för behandling med calcium och D-vitamin

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Osteoporos_/Osteoporos Filename: Indikation_for_osteoporosbehandling.html ChapterId: 1246 SectionId: ChapterGroupId: 113