Geriatrik > Osteoporos

Osteoporos

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Indikation för osteoporosbehandling

Indikation för behandling med calcium och D-vitamin

Behandling

Komplikationer

  • Utan behandling: Fragilitetsfrakturer. 20-30% mortalitet inom ett år vid höftfraktur
  • Med kalcium: Förstoppning och atheroskleros
  • Med bisfosfonater: Atypiska frakturer, osteonekros, magsmärtor
  • Östrogen: Ökad risk för och bröstcancer och tromboser. Östrogenbehandling bör därför ej pågå > 5 år.

Uppföljning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Osteoporos_/Osteoporos Filename: Komplikationer.html ChapterId: 1246 SectionId: ChapterGroupId: 113