Geriatrik > Osteoporos

Osteoporos

Översikt

Osteoporos, eller benskörhet som det ofta kallas, innebär svagare skelett på grund av minskade mängder normalt sammansatt ben. Detta leder till ökad risk för frakturer och osteoporos definieras ibland som en förhöjd frakturrisk snarare än som en sjukdom. Tillståndet är vanligt, framförallt hos kvinnor med låg östrogenhalt (t.ex. efter menopaus) och 70 000 av alla frakturer varje år är osteoporosrelaterade (så kallade fragilitetsfrakturer). Osteoporos är en "tyst sjukdom" vilket gör att den upptäcks i samband med fragilitetsfraktur alternativt vid screening av patienter med många riskfaktorer. För att ställa diagnosen kan man göra en röntgenundersökning för att mäta bentäthet (DXA). Osteoporos behandlas dels med livsstilsförändringar (t.ex. rökstopp) samt med läkemedel. Den farmakologiska behandlingen syftar antingen till att inhibera osteoklaster (t.ex. bisfosfonater) eller stimulering av osteoblaster (t.ex. PTH).

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Indikation för osteoporosbehandling

Indikation för behandling med calcium och D-vitamin

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Osteoporos_/Osteoporos Filename: Oversikt.html ChapterId: 1246 SectionId: ChapterGroupId: 113