Geriatrik > Osteoporos

Osteoporos

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Starka

Svaga

  • Vikt - Övervikt och undervikt (BMI<20) ökar risk för osteoporos (undervikt mer än övervikt)
  • Rökning
  • Låg fysisk aktivitet
  • Tidig menopaus
  • Fallbenägenhet - Ökar risk för fraktur

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Indikation för osteoporosbehandling

Indikation för behandling med calcium och D-vitamin

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Osteoporos_/Osteoporos Filename: Riskfaktorer.html ChapterId: 1246 SectionId: ChapterGroupId: 113