Geriatrik > Osteoporos

Osteoporos

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

  • [Osteoporos är en "tyst sjukdom" vilket gör att den upptäcks i samband med fragilitetsfraktur alternativt vid screening av patienter med många riskfaktorer]
  • Kyfos - Vid långvarig osteoporos

Fragilitetsfrakturer (osteoporosfrakturer)

Diagnostik

Indikation för osteoporosbehandling

Indikation för behandling med calcium och D-vitamin

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Osteoporos_/Osteoporos Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1246 SectionId: ChapterGroupId: 113