Geriatrik > Osteoporos

Osteoporos

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Indikation för osteoporosbehandling

Indikation för behandling med calcium och D-vitamin

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

  • Utför ny DXA-mätning efter 3-5 år för utvärdering av fortsatt behandlng med bisfosfonater. Om ny DXA visar T-score lägre än−2,5 till -2,0 kan fortsatt behandling övervägas.
  • Efter utsatt behandling kan årlig omprövning av behandling ske utifrån bentäthetsmätning, nya frakturer och riskbedömning.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Osteoporos_/Osteoporos Filename: Uppfoljning.html ChapterId: 1246 SectionId: ChapterGroupId: 113