Geriatrik > Palliativ vård

Palliativ vård

Generellt

Illamående

Dyspné

  • Kan finnas många eller ingen orsak. Försök eliminera orsakerna, sedan hjälper:
    • Fläkt som blåser mot ansiktet
    • Morfin (okänd verkningsmekanism)
    • Bensodiazepin kan hjälpa mot ångesten som dyspné för med sig

Törst, muntorrhet, dehydrering

Ångest

Nutrition

Palliativa kittet

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Palliativ_vard/Palliativ_vard Filename: Dyspne.html ChapterId: 1351 SectionId: ChapterGroupId: 301