Geriatrik > Palliativ vård

Palliativ vård

Generellt

Illamående

Dyspné

Törst, muntorrhet, dehydrering

Ångest

Nutrition

  • Kakexi och anorexi är vanligt vid t.ex. cancersjukdom (man vet inte riktigt varför)
  • Behandla gärna detta tidigt, men inte i sent palliativt skede
  • Ge bara det som patienten själv vill ha

Palliativa kittet

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Palliativ_vard/Palliativ_vard Filename: Nutrition.html ChapterId: 1351 SectionId: ChapterGroupId: 301