Gynekologi > Abort

Abort

Introduktion

Definitioner

Epidemiologi

  • Antal aborter/1 000 fertila kvinnor/år: 21 i Sverige, 29 i världen.
  • Livstidsincidens:
    • Sverige: 50 % av alla kvinnor i Sverige gör minst en abort under sin livstid, 25% av alla graviditeter slutar med abort
    • Globalt: ca 20% av alla graviditeter slutar med abort oavsett lagstifning, hälften av aborterna är osäkra
God tillgång till preventivmedel korrelerar med låga aborttal. Hård abortlagstiftning korrelerar ej med aborttal.

Juridik

Abortsprocessen

Medicinsk abort

Kirurgisk abort

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Abort/Abort Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 1452 SectionId: ChapterGroupId: 205