Gynekologi > Abort

Abort

Introduktion

Definitioner

Epidemiologi

Juridik

[Innan vecka 18+0 bestämmer kvinnan själv om ev. avbrytande av graviditet, efter det krävs ansökan till socialstyrelsen.] >v18 krävs att synnerliga skäl föreligger. Efter v. 21+6 är det mycket svårt att få tillstånd, grund i fostrets livsduglighet extrauterint. 

Abort efter v. 18+0:

  • Läkaren skriver ett intyg om graviditetens längd, medicinska omständigheter, konsekvenser av fosterskada m.m. (det är viktigt att välja rätt ord)
  • Beteendevetare, kurator eller psykolog gör en psykosocial utredning
  • Socialstyrelsens rättsliga råd sammanträder varje fredag men kan ta beslut snabbare vid behov. Består av jurist, representant från socialstyrelsen, psykiater, kurator, gynekolog och representant från allmänheten (en riksdagsperson)
  • Nästan alla fall med fosterskada som grund godkänns
Underårig (<18 år) får göra abort utan kontakt med föräldrar men individuell bedömning av mognadsgrad görs och samtal med kurator rekommenderas starkt.

Abortsprocessen

Medicinsk abort

Kirurgisk abort

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Abort/Abort Filename: Juridik.html ChapterId: 1452 SectionId: ChapterGroupId: 205