Gynekologi > Abort

Abort

Introduktion

Definitioner

Epidemiologi

Juridik

Abortsprocessen

Medicinsk abort

Kirurgisk abort

Komplikationer

 • Lyckas endast i 95 % av fallen, i 1 % kvarvarande levande graviditet
 • Infektionsrisk
 • Uterusperforation efter kirurgisk abort
  • mycket ovanligt men allvarligt
  • ökad risk vid ex myom eller uterusanomalier

Fysiskt

 • Okomplicerad abort påverkar ej fertiliteten.
 • Väldigt sällsynt att fertiliteten påverkas av komplikationer
 • Osäkra aborter utgör globalt en betydande andel i mödradödlighet tillsammans med ex preeklampsi, tromboembolism, infektioner
  • därutöver andra skador och komplikationer
  • högsta grad påverkbart, samhällets syn på abortfrågan påverkar snarare än medicinsk/ekonomisk möjlighet

Psykiskt

 • Krisreaktion - vanligt men sällan långvarigt
  • eget aktivt beslut starkt gynnsam faktor
 • Premorbiditet vanligt om depression efteråt

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Abort/Abort Filename: Komplikationer.html ChapterId: 1452 SectionId: ChapterGroupId: 205