Gynekologi > Antikonception

Antikonception

Översikt

Definitioner

Pearl index

Hormonella preventivmetoder

Akut-p-piller/ dagen efter piller

Sterilisering

Kopparspiral

  • [Verkningsmekansim: Försvårar för spermien att ta sig igenom cervixsekretet, är spermietoxiskt, har inverkan på äggvandring och försvårar implantation]
  • Fördelar: sätts in vart femte år, minskad risk för endometriecancer, relativt bra skydd (Pearl index 0,7-1,0), fungerar även om det sätts in 5 dagar efter samlag, påverkar inte de naturliga hormonnivåerna
  • [Nackdelar: ökad blödningsmängd, dysmenorré, risk för utstötning, risk för perforation av uterus]

Rekommendationer

Barriärmetoder

Naturliga metoder

Exempelpatient

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Antikonception/Antikonception Filename: Kopparspiral.html ChapterId: 1451 SectionId: ChapterGroupId: 423