Gynekologi > Antikonception

Antikonception

Översikt

Definitioner

Pearl index

Hormonella preventivmetoder

Akut-p-piller/ dagen efter piller

Sterilisering

[Mannens sädesledare skärs av eller clipsas resp. kvinnans äggledare skärs av eller löds ihop.] Det kan finnas en del spermier kvar i sädesledare och sädesblåsa så efter manlig sterilisering bör man använda annat preventivmedel de första samlagen. [För att steriliseras måste man vara bosatt i Sverige ≥ 18 år, mellan 18 och 25 år krävs godkännande av socialstyrelsen.]

 • Fördelar: säkert med Pearl index på 0,1-0,5, inga piller eller annat att tänka på, påverkar inte de naturliga hormonnivåerna. Ska betraktas som permanent åtgärd men
  • kvinnlig - kan potentiellt göra IVF fortfarande, hämtar ägg
  • manlig - kan ibland reverseras, om clips högre chans
 • Nackdelar: Svårt att reversera
  • kvinnlig
   • möjligen viss ökning extrauterina graviditeter då vanliga äggvandringen störd/omöjlig
 • Kontraindikationer: < 18 år

Kopparspiral

Barriärmetoder

Naturliga metoder

Exempelpatient

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Antikonception/Antikonception Filename: Sterilisering.html ChapterId: 1451 SectionId: ChapterGroupId: 423