Gynekologi > De kvinnliga könsorganens anatomi

De kvinnliga könsorganens anatomi

Introduktion

Yttre genitalia

Bäckenbotten

Bäckenbotten består bland annat av en grupp muskler som bildar botten i bukhålan. Musklerna bildar en hängmatta genom att fästa mot blygdbenet, svansbenet, korsbenet och sittbensknölarna. Viktigast i bäckenbotten är coccygeusmuskeln, m. levator ani (levatorplattan) och diafragma urogenitale. Uretra och vagina passerar genom diafragma urogenitale.

Perinealkroppen (ovan perineum) är fäste för septum retrovaginale, och den sista utposten i skyddet mot graviditetens och det intraabdominella tryckets långtidseffekter.

Inre genitalia

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/De_kvinnliga_konsorganens_anatomi/De_kvinnliga_konsorganens_anatomi Filename: Backenbotten.html ChapterId: 6004 SectionId: ChapterGroupId: 13296