Gynekologi > Gynekologisk akut buk

Adnextorsion/ovarialtorsion

Översikt

Det är vanligt att ha cystor på äggstockarna. Dessa är oftast helt asymptomatiska även om de kan växa sig stora. Ovarialcystor kan dock rotera p.g.a. ökad tyngd och då ge upphov till ovarialtorsion. Ovarialtorsion innebär att ovariet eller ovariet och tuba ovarica, roterar runt sin egen axel och därmed stryper sitt eget blodflöde. I värsta fall kan detta leda till att tuban och ovariet går i nekros vilket i sin tur orsakar en risk för framtida infertilitet. Ovarialtorsion ger upphov till symptom i form av smärtattacker med intensiv smärta, ibland med kräkningar. Smärtan kan vara lokaliserad till den drabbade sidan men den kan även vara bilateral eller sprida sig ut mot korsryggen.

Epidemiologi

Etiologi

Ovarialcystor

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Gynekologisk_akut_buk/Adnextorsion_ovarialtorsion Filename: Oversikt.html ChapterId: 1384 SectionId: ChapterGroupId: 177