Gynekologi > Gynekologisk akut buk

Salpingit (äggledarinflammation)

Översikt

Definitioner

Etiologi

Symtom & kliniska fynd

Diagnostik

Anamnes

  • Sexualanamnes och obstetrisk anamnes
  • Sista mens (SM) och tidigare gynekologiska åkommor (abort/missfall nyligen?)
  • Preventivmedel (spiral?)

Status

Lab

Diagnos

För diagnos krävs 3 huvudkriterier eller 2 huvudkriterier och minst ett av underkriterierna.

Huvudkriterier:

1. Ömhet vid palpation av nedre del av buken

2. Ruckömhet av uterus, dyspareuni.

3. Palpationsömhet av cervix, uterus och ut mot adnexa.

Underkriterier:

  • Feber
  • Förhöjt CRP
  • Purulent flytning
  • [Leukocytos vid wet smear]

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Gynekologisk_akut_buk/Salpingit__aggledarinflammation_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 7024 SectionId: ChapterGroupId: 177