Gynekologi > Gynekologisk akut buk

Salpingit (äggledarinflammation)

Översikt

Salpingit eller äggledarinflammation orsakas i de allra flesta fallen av en uppåt stigande infektion. Den vanligaste orsaken är klamydia. Patienten drabbas i oftast av symptom i form av smärta, feber, flytning och/eller en blödningsrubbning. Vid undersökning finner man palpationsömhet samt ruckömhet av uterus. Det är troligtvis vanligt även med subkliniska fall av salpingit. Vid konstaterad salpingit bör man vara frikostig med antibiotikabehandling på grund av risken för infertilitet.

Definitioner

Etiologi

Symtom & kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Gynekologisk_akut_buk/Salpingit__aggledarinflammation_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 7024 SectionId: ChapterGroupId: 177