Gynekologi > Gynekologisk cancer

Cervixcancer

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Numera erbjuds alla flickor (10-12 år) vaccin mot HPV 6, 11, 16 och 18 – Bör förhindra ca 70% av cervixcancerfallen, 80% av förstadierna och > 90% av kondylomfallen (kondylomminskningen gäller om vaccination med gardasil)

  • Om tidig cellförändring: slyngkonisering i lokalbedövning
  • Om tidig mikroskopiskt cancer (< 3 mm): operera bort livmodertappen eller livmodern
  • [Om tidig makroskopiskt synlig cancer < 4 cm: radikal hysterektomi]
  • Vid små marginaler eller växt i lymfnoder: adjuvant strålning
  • Om avancerad cancer: konkomitant radiokemoterapi
  • Vid recidiv kan strålning vara kurerande

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Gynekologisk_cancer/Cervixcancer Filename: Behandling.html ChapterId: 1390 SectionId: ChapterGroupId: 176