Gynekologi > Gynekologisk cancer

Cervixcancer

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

  • Skivepitelcancer 85%
  • Adenocarcinom 10%
  • [Nästan till 100% associerat med HPV. 80% av alla har eller har haft infektion med onkogena HPV-typer, endast 2% av dessa utvecklar cancer.]
    • [HPV 16 och 18 anses vara de vanligaste hög-cancerogena HPV-typerna i Skandinavien]
  • Utvecklas nästan alltid från transformationszonen (TZ) (gränsen mellan skiv- och cylinderepitel)

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Gynekologisk_cancer/Cervixcancer Filename: Etiologi.html ChapterId: 1390 SectionId: ChapterGroupId: 176