Gynekologi > Gynekologisk cancer

Cervixcancer

Översikt

Cervixcancer är internationellt sett en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor. I Sverige har förekomsten av sjukdomen halverats sedan 60-talet. Anledningen till den drastiska sänkningen i incidens beror på att det var på 60-talet den gynekologiska cellprovtagningen infördes. Screeningverksamheten har fortsatt utvecklas och har lett till att cervixcancer ofta diagnostiseras i ett tidigt sjukdomsskede där prognosen är god. Cervixcancer är nästan till 100% associerat med HPV. Numera erbjuds alla flickor (10-12 år) vaccin mot HPV 6, 11, 16 och 18 – Bör förhindra ca 70% av cervixcancerfallen. Typiska symptom vid cervixcancer är en lättblödande slemhinna. Tumörstorlek och förekomst av regionala lymfkörtelmetastaser är kända prognostiska faktorer.

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Gynekologisk_cancer/Cervixcancer Filename: Oversikt.html ChapterId: 1390 SectionId: ChapterGroupId: 176