Gynekologi > Gynekologisk cancer

Choriocarcinom

Översikt

Choriocarcinom är en ovanlig malign tumör av trofoblastiskt epitel. Tumören uppkommer vanligtvis ur befruktningsframkallade fosterhinneprodukter (t.ex. mola hydatidosa) och kännetecknas av att den utsöndrar stora mängder humant koriongonadotropin (hCG). Typiska symptom är vaginal blödning, tumören metastaser tidigt och kan ge symptom från lungmetastaser i form av exempelvis dyspné. Tumören kan även uppstå i testikelteratom, mediastinum eller epifysen. Tumören är i regel väldigt cytostatikakänslig.

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Gynekologisk_cancer/Choriocarcinom Filename: Oversikt.html ChapterId: 1393 SectionId: ChapterGroupId: 176