Gynekologi > Gynekologisk cancer

Endometriecancer

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

  • Incidens: 1 300/år i Sverige, vanligast av de gynekologiska cancrarna
  • Drabbar i 90% av fallen kvinnor över femtio års ålder
  • Har tidigare ökat p.g.a. ökad östrogenexponering men nu stabiliserats (kombinationspreparat minskar istället risken).

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Gynekologisk_cancer/Endometriecancer Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 1388 SectionId: ChapterGroupId: 176