Gynekologi > Gynekologisk cancer

Endometriecancer

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

Preoperativ riskbedömning med histologi samt ultraljud eller MR för bedömning av hur djupt tumören växer in i myometriet.

  • Preoperativ lågriskcancer - Under 50% myometrieinvasion samt histopatologisk bild med högt eller medelhögt differentierade tumörceller
  • Preoperativ högriskcancer - Över 50% myometrieinvasion, utbredning utanför uterus samt histopatologiska riskfynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Gynekologisk_cancer/Endometriecancer Filename: Stadieindelning.html ChapterId: 1388 SectionId: ChapterGroupId: 176