Gynekologi > Gynekologisk cancer

Ovarialcancer

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Skyddsfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  • [Hysterektomi + salpingooforektomi + omentresektion + appendektomi
    • (+ ev. tarmresektion, leverresektion, mjältresektion, peritoneumresektion.)] [Målet är att ställa diagnos, stadieindela tumören samt att uppnå makroskopisk tumörfrihet]
  • Ibland neoadjuvant cellgiftsbehandling
  • Kan följas med markör Ca-125 (cancer antigen 125) men ger inte ökad överlevnad (dålig både vad gäller sensitivitet och specificitet)
Vid stor ärftlig risk bör ooforektomi övervägas när barnafödandet är avklarat

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Gynekologisk_cancer/Ovarialcancer Filename: Behandling.html ChapterId: 1389 SectionId: ChapterGroupId: 176