Gynekologi > Gynekologisk cancer

Ovarialcancer

Översikt

Epidemiologi

  • Incidens: 700/år i Sverige, har minskat kraftigt (2,7% per år de senaste 10 åren), oklart varför
  • Kan drabba alla åldrar men är väldigt ovanlig före 30 års ålder

Etiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Skyddsfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Gynekologisk_cancer/Ovarialcancer Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 1389 SectionId: ChapterGroupId: 176