Gynekologi > Gynekologisk cancer

Ovarialcancer

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

 • Epiteliala tumörer (90%) - Finns olika typer av epitelia tumörer och dessa skiljer sig gällande riskfaktorer, behandlingssvar och prognos. Bra film (8:08 min)
  • Höggradig serös ovarialcancer (HGSC) - 70%
  • Endometroid ovarialcancer - 10%
  • Klarcellig ovarialcancer - 10%
  • Låggradig serös ovarialcancer <5%
  • Mucinös ovarialcancer - 3-4%
 • Icke-epitelia tumörer (10%)

Varje tumör graderas även in efter differentieringsgrad (högt, medelhögt, lågt)

Riskfaktorer

Skyddsfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Gynekologisk_cancer/Ovarialcancer Filename: Klassifikation.html ChapterId: 1389 SectionId: ChapterGroupId: 176