Gynekologi > Gynekologisk cancer

Ovarialcancer

Översikt

Ovarialcancer är en av de mest aggressiva gynekologiska cancerformerna. Sjukdomen kan drabba kvinnor i alla åldrar men är väldigt ovanlig före 30 års ålder. Ovarialcancer har väldigt hög dödlighet, mycket på grund av att patienten ofta saknar eller endast har diffusa symtom i början vilket leder till cancern ofta är avancerad vid diagnos. Senare kan symptom i form av ökade trängningar, resistens vid palpation och/eller ökat bukomfång uppstå. Tillståndet behandlas med operation där målet är att ställa diagnos, stadieindela tumören samt att uppnå makroskopisk tumörfrihet.

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Skyddsfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Gynekologisk_cancer/Ovarialcancer Filename: Oversikt.html ChapterId: 1389 SectionId: ChapterGroupId: 176