Gynekologi > Gynekologisk cancer

Ovarialcancer

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

  • Hereditet
    • [BRCA1 ger 25-60% risk, BRCA2 ger 10-25% risk]
    • [Lynch syndrom är den näst vanligast hereditära orsaken till ovarialcancer]
  • Många ovulationer (tidig menarche, inga barn)
  • Endometrios

Skyddsfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Gynekologisk_cancer/Ovarialcancer Filename: Riskfaktorer.html ChapterId: 1389 SectionId: ChapterGroupId: 176