Gynekologi > Gynekologisk cancer

Vaginalcancer

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

  • HPV - Persisterande HPV-infektion kan leda till vaginal intraepiteleal neoplasi (VAIN) vilket ger en ökad risk för utvecklande av vagina- och vulvacancer
  • Rökning
  • Hög ålder
  • Immunosupression - T.ex. AIDS

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Gynekologisk_cancer/Vaginalcancer Filename: Riskfaktorer.html ChapterId: 1392 SectionId: ChapterGroupId: 176