Gynekologi > Gynekologiska blödningsrubbningar

Endometrios

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Farmakologisk behandling

[Blödningsfrihet via hormonell behandling är viktigt för att undvika retrograd menstruation (att blodet rinner bakåt genom tuborna ut i fri bukhåla) eftersom detta anses vara en del i patofysiologin bakom endometrios och endometriosrelaterad smärta.]

Ytterligare behandlingsåtgärder

  • Kirurgisk behandling – Svårt
    • cystenukleation, adherenslösning, avlägsna härdar
  • Troligen IVF vid barnönskan
  • Förbättras vanligen efter genomgången graviditet och efter menopaus
  • Motion och avslappning

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Gynekologiska_blodningsrubbningar/Endometrios Filename: Behandling.html ChapterId: 1375 SectionId: ChapterGroupId: 179