Gynekologi > Gynekologiska blödningsrubbningar

Endometrios

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

  • Infertilitet i vissa fall p.g.a. immunologisk komponent. IVF kan då ev. fungera
  • Kan skapa adherenser i buken
  • Om endometrios i tarm: risk för tarmperforation i samband med graviditet
  • Smärtöverkänslighet
  • Ökad risk för ovarialcancer och autoimmuna sjukdomar

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Gynekologiska_blodningsrubbningar/Endometrios Filename: Komplikationer.html ChapterId: 1375 SectionId: ChapterGroupId: 179