Gynekologi > Gynekologiska blödningsrubbningar

Endometrios

Översikt

Endometrios är vanligt och förekommer hos 10–15% av alla kvinnor i fertil ålder. Typiska symptom är kraftiga menstruationssmärtor, korta cykler, mellanblödningar och rikliga menstruationer. Vid endometrios förekommer endometrium i andra lokaler än uterus. Detta leder i sin tur till en östrogenberoende inflammation av det endometrium som hamnat i t.ex. bukhålan. Flera faktorer kan ha betydelse för hur tillståndet uppkommer. Retrograd menstruation kan vara en av de mekanismer som leder till att endometrium hamnar på fel ställe. Det är vanligt att smärtproblematiken efter hand får en alltmer kronisk karaktär. Endometrios orsakar ofta fertilitetsproblem.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Gynekologiska_blodningsrubbningar/Endometrios Filename: Oversikt.html ChapterId: 1375 SectionId: ChapterGroupId: 179