Gynekologi > Gynekologiska blödningsrubbningar

Gynekologiska blödningsrubbningar

Definitioner

 • Bortfallsblödning - Blödning när progesteron och/eller östrogennivåer sjunker
 • Kontaktblödning/coitusblödning
 • [Genombrottsblödning
  • Blödning under östrogenstimulering p.g.a. långvarig endometrieproliferation som till slut ger otillräcklig genomblödning av hela endometriet → blödning som kan vara riklig och långdragen.
  • Både vid exogen och endogen östrogenstimulans.]
  • Förekommer fysiologiskt:
 • Stänkblödning/spotting
  • Liten blödning, binda behövs inte men kanske trosskydd.
  • Kan typiskt komma vid minipiller, inledande behandling med p-piller eller HRT.
 • Teckningsblödning
  • Mot slutet av graviditeten, ofta slemtillblandad, beror på att småkärl i cervix brister och blöder då cervix vidgar sig, sammanfaller oftast med att patienten fått värkar.
  • Är i regel tämligen sparsam och avklingar då huvudet tränger ned i förlossningskanalen.
 • Amenorré - Utebliven menstruation, delas upp i:
 • [Menorragi - Riklig och/eller långdragen menstruationsblödning, totalt ≥ 80 ml]
 • Metrorragi /mellanblödning
  • Mellanblödning mellan förväntade mensblödningar utan särskilt mönster.
  • Vanligaste orsaken till metrorragi är ovulationsstörningar.
  • Ta klamydia- och cellprov. Behandla med p-piller eller HRT.
 • Menometrorragi - Både oregelbunden och riklig mens
  • >80 ml blödning
  • rikligare och långvarigare mot normalt
 • [Oligomenorré - Lång menstruationscykel, 35 dagar till 3 månader]
 • Polymenorré - Kort menstruationscykel, < 23 dagar
 • Anovulatorisk blödning - Oregelbunden, riklig, smärtfri blödning precis efter menarche eller innan menopaus. Beror på att ovulation ej sker. Därför bildas ingen corpus luteum som i vanliga fall producerar progesteron som omvandlar endometriet. Istället föreligger kronisk östrogenstimulering av slemhinnan som tillväxter så mycket att partier går i nekros och blöder. Behandlas med cykliskt progesteron.

Abnorm uterin blödning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Gynekologiska_blodningsrubbningar/Gynekologiska_blodningsrubbningar Filename: Definitioner.html ChapterId: 1370 SectionId: ChapterGroupId: 179