Gynekologi > Gynekologiska blödningsrubbningar

Primär amenorré

Översikt

Definitioner

Etiologi

[Hypogonadotrop hypogonadism (vanligast)

  • Vid hypogonadotrop hypogonadism ses både låga nivåer av FSH/LH samt låga nivåer av progesteron/östrogen. Påverkan sitter då i nivå med antingen hypothalamus och/eller hypofysen. Orsaker kan vara t.ex:

[Normogonadotrop

  • [Vid normogonadotrop amenorré är både LH-, FSH-, östrogen- och progesteronnivåerna normala. Problemet är då snarare mekaniskt. Stimulansen från hypothalamus, hypofys och ovarierna fungerar men menarche har ändå uteblivit.] Möjliga orsaker:
    • [Mayer-Rokitansky-Küster Hausen syndrom (MRHK) – Avsaknad av uterus]]
    • Hymen imperforatus (1-2 % av fallen av primär amenorré)

Hypergonadotrop hypogonadism (höga FSH/LH + lågt progesteron/östrogen)

Hypothalamisk amenorré

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Gynekologiska_blodningsrubbningar/Primar_amenorre Filename: Etiologi.html ChapterId: 1371 SectionId: ChapterGroupId: 179