Gynekologi > Gynekologiska blödningsrubbningar

Sekundär amenorré

Översikt

Definitioner

Etiologi

Diagnostik

Utreds om mensen uteblivit > 3 månader

  • Anamnes – Stress, läkemedel, anorexi, träning m.m.
  • Status – BMI, gynundersökning med vaginalt ultraljud
  • Laboratorieprover
    • hCG, FSH, LH, prolaktin, TSH och fT4
  • [Gestagentest
    • Ger gestagen i 10 dagar och ser om det utlöser menstruation.
    • Om patienten blöder efter avslutad behandling är testet positivt, vilket betyder det att den endogena östrogenproduktionen är adekvat]

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Gynekologiska_blodningsrubbningar/Sekundar_amenorre Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1372 SectionId: ChapterGroupId: 179