Gynekologi > Gynekologiska undersökningar

Gynekologisk undersökning

Anamnes

Anamnesen tas innan undersökningen sätter igång och innan patienten klätt av sig. En gynekologisk undersökning upplevs av många som något obehagligt och det är därför kanske extra viktigt att i dessa sammanhang ha en rutin för hur både anamnes och status går till. Låt patienten sitta i en vanlig stol under anamnes för att därefter gå över till gynstolen för undersökningen. Undantag kan förstås gälla vid akuta sjukdomstillstånd.

 • Bakgrund
  • Tidigare graviditeter, förlossningar, avbrutna graviditeter
  • Tidigare och nuvarande sjukdomar
  • Operationer i buk och underliv
  • Hereditet för ovarialcancer, VTE m.m.
  • Överkänsligheter
 • Samliv
  • Sexuell relation/ny partner?
  • Preventivmetod?
 • Aktuellt:
  • Gravid – Hur långt gången?
  • Flytningar
  • Miktion/defekation
  • Smärtanamnes (om smärtor)
  • [Senaste mens/postmenopausal blödning, blödningsmängd?]

Status

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Gynekologiska_undersokningar/Gynekologisk_undersokning Filename: Anamnes.html ChapterId: 1394 SectionId: ChapterGroupId: 184